Експеримент

У 2009-2014 навчальному році школа працює в режимі експерименту

Тема експериментальної роботи: «Впровадження системи громадянського виховання у навчально-виховний процес засобами діяльнісного підходу як умови розвитку та саморозвитку дітей шкільного віку»

В експерименті задіяно:

  • 54 вчителя
  • 25 класів
  • 683 учнів

2011-2012 навчальний рік

Формуючий етап (лютий 2011 р. - січень 2013 р.), який передбачає

* внесення коректив, доповнень до Програми «Впровадження системи громадянського виховання у навчально-виховний процес засобами діяльнісного підходу, як умови розвитку та саморозвитку дітей шкільного віку», корегування Програми; розробка та апробація проектів розвитку особистості;

* формування психолого-педагогічної культури вчителів щодо спільної роботи «учитель-учень-батьки»;

* внесення коректив у технологію та систему впровадження програми «Впровадження системи громадянського виховання у навчально-виховний процес засобами діяльнісного підходу, як умови розвитку та саморозвитку дітей шкільного віку»

     У період з лютого 2013 року по травень 2014 року колектив школи здійснював  IV етап експериментальної роботи з теми: «Впровадження системи громадянського виховання у навчально-виховний процес засобами діяльнісного підходу як умови розвитку та саморозвитку дітей шкільного віку». – узагальнюючий. В експерименті задіяно 48 педагогічних працівників, 24 класи, 678 учнів, що складає 100% учнівського та вчительського колективів.  Аналіз кадрового потенціалу вчителів показав, що стовідсотково вчителі школи мають комунікативні здібності, педагогічний такт, здатні самостійно здобувати знання.

             Необхідність формування громадянського суспільства в державі висуває на чільне місце всього суспільного життя проблему виховання громадянина України, здатного жити в правовій державі.

    Громадянська особистість починає формуватися в дитячому, підлітковому, юнацькому віці на основі досвіду, що здобувається в сім’ї, школі, соціальному середовищі, і надалі – протягом усього життя людини. Основна мета громадянського виховання – формування та розвиток громадянина України, якому притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення цінності свобод і прав людини, відповідальність, готовність до компетентної участі у громадському житті.                                                                                        

У ході даного етапу дослідно-експериментальної роботи  визначено й реалізовано психолого-педагогічні умови підвищення ефективності процесу виховання у учнів якостей суб'єкта громадянського суспільства:

- підготовка педагогів і батьківської громади до виховання у учнів якостей суб'єкта громадянського суспільства;

- психологічна підтримка виховання у дітей якостей суб'єкта громадянського суспільства;

- упровадження особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів в організації навчально-виховного процесу на уроках і в позакласний час.

На ІV (контрольно-узагальнюючому) етапі дослідно-експериментальної роботи з метою формування професійного співтовариства вчителів, здатних на засадах інтеграції й застосуванні сучасних виховних   технологій  впроваджувати систему громадянського виховання учнів працювала   творча група з вирішення проблеми «Морально-духовний розвиток та соціалізація особистості через систему громадянського виховання». Творчою групою з метою вдосконалення професійної компетентності вчителів підготовлено та випущено буклети:

  •  «Проблеми підлітків: шляхи розв’язання»;
  •  «Програма виховання та соціалізації учнів».  

            Програму дослідно-експериментальної роботи з «Впровадження системи громадянського виховання у навчально-виховний процес засобами діяльнісного підходу як умови розвитку та саморозвитку дітей шкільного віку»  виконано повністю.

              Висвітлення досвіду дослідно-експериментальної діяльності відбувалося через друковану продукцію:

•  навчально-методичний посібник «Словник-довідник з екології» (вч. Остапішина О.Е.);

•  стаття «Введення синергетичних термінів на уроках математики» у збірці матеріалів науково-практичної конференції, яка відбулася у комунальному вищому навчальному закладі   «Херсонська академія неперервної освіти» (вч. Ілляшенко Н.А.);

• стаття «Навчальний процес як синергетична система» у збірці матеріалів науково-практичної конференції, яка відбулася у комунальному вищому навчальному закладі   «Херсонська академія неперервної освіти» (вч. Рвачова В.В.).

• «Використання інноваційних технологій в активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках музичного мистецтва» (вч. Оніщук);

•  «Роль національної спрямованості в системі громадянського виховання учнів» (заступник директора з НВР Тімакова Л.А.);

• Майстер-клас «Пути анализа художественного текста на уроках литературы»  (вчитель Кошечкіна Л.М.);

• «Методика розвитку загальної витривалості» ( вчитель Сухомлинова Т.М.)

• Міжнародна науково-практична конференція «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави», стаття «Впровадження в практику роботи школи технології формування психологічної готовності педагогів до інноваційної діяльності» (директор школи  Демчук О.І.);

• ІV Міжнародний Кримський педагогічний конгрес «Інновації та моделі безперевної освіти», «Формування психологічної готовності педагогів до інноваційної діяльності в умовах полікультурної  взаємодії» (директор школи  Демчук О.І.).