Батькам

Додаток

до наказу № 96 від 21.08.2018 р.

 

Порядок

організації пропускного режиму та

правил відвідування  

Херсонської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 53

 Херсонської міської ради

 

1. Загальні засади

 

1.1. Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 53 Херсонської міської ради  (далі – Порядок) розроблено відповідно до частини першої  статті 22 Закону України  «Про загальну середню освіту», керуючись підпунктами 1, 2 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки  життєдіяльності учасників освітнього  процесу в установах і  закладах освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017  № 1669, з метою створення безпечних умов для учнів, вихованців, працівників закладів освіти, запобігання небезпечним ситуаціям,  проникненню сторонніх осіб, виносу (вивозу) майна закладів, виникненню порушень санітарно-епідеміологічного режиму та громадського порядку, враховуючи географічне розташування Херсонської області як прикордонної, – попередження можливих терористичних актів та інших протиправних дій стосовно працівників, учнів закладу освіти.

1.2. Порядок  Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №53 Херсонської міської ради  обговорюється на загальних зборах учасників освітнього процесу.

1.3. Пропускний режимсукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу осіб, виносу (вивозу) майна на територію чи з території закладу освіти. Пропускний режим в будівлі закладу освіти передбачає комплекс спеціальних заходів, направлених на підтримання та забезпечення встановленого порядку діяльності закладу освіти і визначає порядок пропуску учнів, працівників, громадян до будівлі та внутрішніх приміщень закладу освіти.

1.4. Охорона приміщень забезпечується сторожами закладу освіти, охоронцями підприємства (організації) у разі укладання договору (угоди) з ними.

1.5. Виконання вимог, що визначаються Порядком закладу освіти є обов’язковими для всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють у закладі освіти, учнів та  їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, всіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території та у приміщеннях закладу освіти.

1.6. Порядок розміщується на сайті школи та на стенді у вестибюлі першого поверху будівлі.

1.7. Власні порядки закладу освіти є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами закладів освіти.

 

2. Порядок проходу в будівлю закладу освіти для учнів та  вихованців

 

2.1. Пропускний режим у будівлю закладу освіти, а також відкривання/закривання дверей на початку/наприкінці робочого дня забезпечує охоронець, сторож .

2.2. Учні  проходять в будівлю через центральний вхід у визначені закладом освіти години : з 08.00 до 08.30 годин.

2.3. Вихід учнів зі школи на уроки фізичної культури, на екскурсії, чи на інші позашкільні заходи відбувається організовано і в супроводі вчителя.

2.4. Учні, що відвідують гуртки, секції та інші позакласні заходи, допускаються у школу згідно з розкладом занять  в супроводі відповідального за проведення такого заходу.

2.5. Під час канікул учні проходять у школу згідно з планом заходів із учнями на канікулах, затвердженим директором школи, у супроводі вчителя, який проводить захід.

2.6. До школи учні заходять в шкільній формі або в одязі ділового стилю.

 

3. Пропускний режим для працівників закладу освіти

 

3.1. Адміністрація та інші працівники ЗО знаходяться у приміщенні закладу  відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, наказів директора та приходять у заклади згідно з графіком роботи.

3.2. Педагоги приходять до закладу освіти за 20 хвилин до початку роботи, класні керівники знаходяться в навчальному закладі до закінчення останнього уроку класу, в якому вони являються класним керівником.

3.3. Вчителі перших класів приходять до школи з розрахунком часу, необхідного для зустрічі дітей біля входу до корпусу та супроводу їх до класу.

3.4. Після закінчення занять вчитель виводить дітей до батьків, які їх зустрічають у визначеному  місці.

3.5. Адміністрація закладу зобов’язана заздалегідь попередити чергового сторожа або охоронця про час запланованих зустрічей з батьками, а також про час і місце проведення батьківських зборів.

 

4. Пропускний режим для батьків учнів (вихованців) або осіб, які їх замінюють

 

4.1. Батьки учнів або особи, які їх замінюють, проходять до будівлі закладу освіти через центральний вхід за наявності документа державного зразка, що підтверджує їхню особу. Документ пред’являється в розгорнутому вигляді черговому, сторожу або охоронцю.

4.2. Батьки або особи, які їх замінюють, реєструються в журналі обліку відвідувачів, де зазначають своє прізвище, ім’я, по батькові, та прізвище педагога або представника адміністрації, до якого вони направляються. В усній формі також повідомляють прізвище, ім’я своєї дитини, клас в якому вона навчається. Черговий  або охоронець звіряє інформацію батьків або осіб, які їх замінюють, зі списком класу та з’ясувавши мету приходу, пропускає у приміщення ЗО або викликає вказаного працівника.

4.3. З педагогами батьки зустрічаються на батьківських зборах, за запрошенням або після уроків. І лише в екстрених випадках – під час шкільних перерв.

4.4. Педагоги зобов’язані заздалегідь попередити чергового або охоронця про прихід батьків, а також про час та місце проведення батьківських зборів.

4.5. Батькам або особам, які їх замінюють, не дозволяється проходити до закладу освіти з габаритними сумками, валізами та свійськими тваринами. Сумки необхідно залишити на вахті у чергового і, в деяких випадках за вимогою чергового або охоронця, надати дозвіл на їхній огляд.

4.6. Прохід до закладу освіти батьків з особистих питань до адміністрації можливий у години прийому або за попередньою домовленістю, про що чергового або охоронця інформують заздалегідь.

4.7. У випадках незапланованого приходу до закладу освіти батьків учнів або осіб, які їх замінюють, черговий  з’ясовує мету їхнього приходу і пропускає в будівлю закладу освіти, погодивши це з адміністрацією закладу та з обов’язковою реєстрацією у журналі обліку відвідувачів.

4.8. Батьки або особи, які їх замінюють, що супроводжують або зустрічають своїх дітей, до будівлі школи не заходять і чекають дітей на подвір’ї школи. В окремих  випадках (негода тощо) проходять до вестибюля або визначеного приміщення школи (не далі поста чергового або в межах його поля зору).

4.9. Для батьків першокласників або осіб,  які їх замінюють, протягом вересня-жовтня встановлюється адаптивний пропускний режим у відповідності до розкладу навчальних занять, котрий обумовлюється окремо класними керівниками на батьківських зборах та відповідним розпорядженням.

 

 

5. Пропускний режим для відвідувачів закладу освіти

 

5.1. Відвідувачі проходять у будівлю закладу освіти тільки через центральний вхід.

5.2. Особи, не пов’язані з освітнім процесом, які відвідують заклад освіти за службовою необхідністю, пропускаються при пред’явленні документа державного зразка, що посвідчує особу, за погодженням з директором закладу (особою, що його заміняє), і залишають запис у журналі обліку відвідувачів (далі – Журнал).

5.3. Посадові особи, які прибули до закладу освіти з перевіркою, пропускаються після з’ясування підстав проведення перевірки та при пред’явленні документа, що посвідчує особу, та супроводжуються до директора або заступника директора після відповідної реєстрації в Журналі.

5.4. Групи осіб, що відвідують заклад освіти для проведення і участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах тощо, допускаються у будівлю закладу за розпорядженням адміністрації закладу та за списками учасників і при наданні документа, що посвідчує особу.

5.5. На прийом до директора закладу освіти, за попередньою домовленістю або в дні прийому,  відвідувачі пропускаються в одязі, прийнятому в державних установах, в адекватному стані (визначається візуально).

5.6. Для виклику працівника закладу освіти або представника адміністрації необхідно звертатися до чергового.

5.7. При відвідуванні закладу освіти відвідувач зобов’язаний за проханням чергового надати на візуальний огляд принесені з собою речі,  які викликають підозру,   для недопущення внесення в будівлю школи алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів тощо.

5.8. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, небезпечних предметів, черговий  затримує відвідувача і доповідає про випадок представнику  адміністрації закладу освіти та діє у відповідності до отриманих вказівок.

5.9.У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних із допуском відвідувачів до будівлі закладу освіти, черговий діє за вказівками   директора закладу або його заступника.

5.10. Прохід територією закладу освіти дозволено лише відвідувачам навчального закладу. Без відповідного дозволу адміністрації  знаходження на території закладу освіти та прохід нею  стороннім особам заборонено.

 

6. Пропускний режим для автотранспортних засобів

 

6.1. Порядок в’їзду/виїзду автотранспорту на територію закладу освіти встановлюється дозволом адміністрації закладу.

6.2. Допуск без обмежень на територію закладу освіти дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, службі охорони, поліції тощо.

6.3. Паркування автомобільного транспорту на території закладу освіти без дозволу адміністрації заборонено.

 

7. Правила поведінки відвідувачів закладу освіти

 

7.1. Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні закладу освіти зобов’язані:

7.1.1. Зберігати встановлений порядок і дотримуватися норм поведінки в громадських місцях.

7.1.2. Не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічного та обслуговуючого персоналу, учнів (вихованців) та інших відвідувачів закладу освіти.

7.1.3. Виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників закладу освіти.

7.1.4. Не створювати перепон належному виконанню адміністрацією,  працівниками закладу освіти їх службових обов’язків.

7.1.5. Зберігати черговість на прийомі до директора та в приймальні (за винятком осіб, яким надано право позачергового прийому).

7.1.6.  Бережливо ставитися до майна  закладу освіти, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні навчального закладу.

7.1.7. При вході до будівлі  закладу освіти відвідувачі, що мають при собі кіно- і фотознімальну, звуко- і відеозаписуючу апаратуру, а також переносну комп’ютерну й оргтехніку зобов’язані зареєструвати технічні засоби у чергового з метою контролю за виносом матеріальних цінностей з будівлі закладу освіти.

7.2. Відвідувачам закладу світи забороняється:

7.2.1. Знаходитися в службових приміщеннях або інших приміщеннях закладу освіти без дозволу на те адміністрації, чергового чи педагога.

7.2.2. Виносити з приміщення закладу освіти документи, інформації, які знаходяться на інформаційних стендах для ознайомлення.

7.2.3. Знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньому оголошення не узгоджені з адміністрацією навчального закладу.

7.2.4. Приносити у заклад освіти алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим в установленому порядку дозволено зберігання та носіння табельної зброї та інших засобів), а також габаритні особисті речі.

7.2.5. Суворо забороняється куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин у приміщенні та на території закладу освіти. Інформація про дані правопорушення надається до правоохоронних органів.

7.2.6. Вести розмови з мобільного телефону в усіх приміщеннях, крім коридорів та вестибюля.

7.2.7. Входити до закладу освіти в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, з домашніми тваринами, товарами для продажу, великогабаритними речами, а також в брудному одязі.

7.2.8. Факти порушень громадського порядку і завдані збитки закладу освіти фіксуються в установленому порядку уповноваженими особами, котрі здійснюють пропускний режим.

7.3. Відповідальність відвідувачів закладу освіти за порушення Порядку пропускного режиму та правил відвідування закладу освіти:

7.3.1. У випадку порушення відвідувачем закладу освіти пропускного режиму і правил поведінки йому робиться зауваження черговим або працівником закладу освіти  та може бути відмовлено у пропуску до приміщень закладу.

7.3.2. У випадках скоєння відвідувачами протиправних  дій черговий або адміністрація закладу освіти повідомляє про це правоохоронні органи.

7.3.3. У випадку навмисного чи ненавмисного пошкодження або знищення майна закладу освіти на винних осіб згідно з чинним законодавством поряд із адміністративною або кримінальною відповідальністю покладається обов’язок відшкодування причинених збитків.

 

8. Порядок пропуску з табельною зброєю та іншими засобами, забороненими без спеціального на те дозволу зберігання і носіння

 

 

8.1. Прохід осіб в приміщення закладу освіти з табельною зброєю і спеціальними засобами дозволяється:

8.1.1. Співробітникам міністерств і відомств України та їхніх підрозділів, де передбачено наявність табельної зброї, але лише при виконанні ними своїх службових обов’язків за наявності службового посвідчення.

8.1.2. Співробітникам і військовослужбовцям державних воєнізованих організацій України на період надзвичайних ситуацій у випадках посилення охорони будівлі або за спеціальним дозволом.

 

9. Порядок пропуску представників засобів масової інформації

 

9.1. Працівники засобів масової інформації, які прибувають до закладу з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються в будівлю закладу освіти за акредитаційними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації, при наданні редакційного посвідчення, та супроводжуються до директора або заступника директора закладу освіти.

9.2. Представники засобів масової інформації, які прибули на заходи, що проводяться в приміщенні або на території закладу освіти, з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються після пред’явлення документів, котрі підтверджують їх особу та супроводжуються до директора або заступника директора заклада освіти.

 

10. Пропускний режим для осіб, задіяних у проведенні ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях або на території закладу освіти

 

Робітники і фахівці ремонтно-будівельних організацій пропускаються у приміщення (територію) закладу освіти для виконання ремонтно-будівельних робіт за розпорядженням директора або заступника директора з адміністративно-господарчої роботи.

 

 

 

11. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідації аварійної ситуації

 

11.1. Пропускний режим в будівлю та на територію закладу освіти  на період надзвичайних ситуацій обмежується.

11.2. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску, визначена Порядком.

 

12. Порядок евакуації учасників освітнього процесу та відвідувачів закладу освіти з приміщень та порядок їхньої охорони

 

12.1. Порядок оповіщення учасників освітнього процесу та відвідувачів закладу освіти  при надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихійне лихо, інформація про загрозу скоєння терористичного акту тощо) та порядок  охорони приміщень розробляються адміністрацією закладу освіти, відповідальними за ведення роботи з охорони праці, протипожежної  безпеки та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

12.2. За встановленим сигналом оповіщення всі учасники освітнього процесу, відвідувачі, у т. ч. робітники, які здійснюють ремонтно-будівельні роботи в приміщеннях закладу, евакуюються з будівлі згідно з планом евакуації, що знаходиться в приміщенні закладу освіти на видному й доступному для відвідувачів місці.

12.3. Пропуск відвідувачів у приміщення закладу освіти припиняється.

12.4. Працівники і відповідальні особи здійснюють заходи із евакуації і забезпечення безпеки людей, що знаходяться в приміщеннях, згідно з інструкціями, а при прибутті співробітників відповідних служб для ліквідації надзвичайної ситуації, –  забезпечують їхній безперешкодний доступ у будівлю та на територію закладу освіти.

 

13. Контроль та відповідальність за організацію пропускного режиму в закладі освіти

 

13.1. Загальний контроль, керівництво та відповідальність за організацію пропускного режиму в закладі освіти, дотримання Порядку пропускного режиму та правил відвідування закладу освіти (далі – Порядок) всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами  залишаю за собою.

 

 

 

       Директор школи                                                       О.І.Демчук